«Savienības»

   

Kāršu – valstu apvienošana «savienībās»: 

Apvienojot kārtis- «valstis» «savienībās» pēc robežu principa – ja valstis robežojas savā starpā, tās var apvienot «savienībā». 

Ja savienība sastāv no vairāk nekā divām valstīm, tad pietiekami, ka katrai valstij, kura piedalās savienībā, būtu robeža kaut ar vienu no pārējām valstīm, kas piedalās savienībā. Tādās savienībās gandrīz vienmēr piedalās saistošā valsts, kura robežojas ar divām vai vairāk valstīm, kuras nerobežojas savā starpā. 

Izņēmumi*: 

Ir valstis, kurām nav fizisko robežu savā starpā, tomēr var apvienoties «savienībās» pēc vēsturiski-politiskajiem momentiem (subjektīvais autora elements). Tas ir atzīmēts uz kārtīm-valstīm ar zvaigznītēm (*).  Piemērs: Lielbritānija – Austrālija. 

Valstis-kārtis, kurām ir fiziska robeža, nevar apvienoties savienībās pēc vēsturiski-politiskajiem momentiem (subjektīvais autora elements). Tas ir atzīmēts uz kārtīm-valstīm ar karoga pārsvītrošanu. Piemērs: Dienvidu un Ziemeļu Koreja. 

Praktiski visām Valstīm-Salām nav iespējas apvienoties savienībās ar citām kārtīm-valstīm, izņemot izņēmuma kārtis-valstis. Uz visiem izņēmumiem ir atzīmēts, ar ko viņi var stāties «savienībā», ar karogiem, ar zvaigznītēm. Tāpat šīs kārtis-valstis var izveidot savienību ar četrām speciālajām kārtīm, kurām ir pozitīvs potenciāls. 

Speciālās kārtis ar pozitīvu potenciāla vērtību var veidot «savienību» ar jebkuru valsti vai pievienoties jebkurai «savienībai». 

Bet speciālā  kārts Apvienojošā (United GEO2OO) var kalpot arī par saistošo kārti starp valstīm, kuras nerobežojas savā starpā, bet starp kurām ir vismaz viena kopējā robežvalsts. Tādas savienības no trim kārtīm-valstīm piemērs: 

(Igaunija–  Apvienojošā- Lietuva). Igaunijai un Lietuvai ir Savienojošā valsts Latvija un Apvienojošā dotajā piemērā aizvieto kārti-valsti Latviju. 

Tāpat Apvienojošā kārts var apvienot «savienībās» kārtis-valstis, kurām ir kopēja robeža, bet nav tiesību apvienoties savienībās. Piemērs: Ziemeļkoreja – Apvienojošā – Dienvidkoreja. 

Speciālajām kārtīm ar negatīvu potenciāla vērtību ir tiesības izjaukt spēlētāju-konkurentu savienības, izsitot no «savienības» vienu vai vairākas valstis summāri ar mazāku potenciāla lielumu nekā dotā kārts ar negatīvu potenciālu. 

Piemērs: Kārts Terorisms (-10) var izjaukt Ķīnas (20) un Vjetnamas (6) savienību, izsitot no šīs savienības Vjetnamu, jo tās potenciāls (6) ir mazāks pēc lieluma par Terorisma negatīvo potenciālu (-10). Bet, lūk, Ķīnas (20) un Krievijas (18) savienību izjaukt nevar. Abām valstīm potenciāls pēc lieluma ir lielāks nekā kārtij Terorisms (-10). Savukārt to var izjaukt kārts Kodolieroči (-20), izsitot no savienības kārti-valsti Krieviju (izsistā kārts-valsts tiek nolikta malā kopā ar speciālo kārti, bet atlikusī kārts atgriežas pie spēlētāja uzbrucēja).  

  Triju valstu savienības piemērs:  Latvija- Lietuva- Polija (Latvija un Polija nerobežojas savā starpā, bet Lietuva robežojas ar abām valstīm un ir saistošā valsts).