GEO 1

Šī spēle ļoti labi attīsta domāšanu un erudīciju.

To var spēlēt  arī viens pats.

Spēles mērķis ir salikt bankā pēc iespējas vairāk kāršu-valstu, savienojot tās vienā nepārtrauktā ķēdē. Kārtis-valstis savienojas pēc «savienību» principa. 

                        

 

   2              3            4              5


   1        2а            banka    atkritumi

 

Spēles pirmais posms

Pirmā posma būtība ir noteikt kontinentu secību, izkliedēt kārtis-valstis pa to kontinentiem un nomest atkritumos visas nevajadzīgās kārtis-valstis. (Tāpat atkritumos var nonākt arī vajadzīgās kārtis-valstis.)

Pēc tam, kad kāršu kava ir labi sajaukta, tiek paņemta augšējā kārts-valsts un tiek likta vietā ar numuru viens ar atvērto pusi, tā tiek noteikts pirmais kontinents. Pēc tam tiek ņemta otrā kārts-valsts, tiek atvērta, un, ja šī kārts-valsts ir no cita kontinenta, tad tā tiek likta numura divi vietā. Ja tā ir no tā paša kontinenta, no kura ir arī pirmā kārts (un nav savienības), tad tai jādodas uz atkritumiem. (Pēc vēlēšanās to var nolikt bankā.)

Pēc tam tiek ņemta trešā kārts, tiek atklāta, un, ja šī kārts ir no kontinenta, kas vēl nav bijis, tā tiek likta numura trīs vietā (tajā gadījumā, ja numura divi vieta jau ir aizņemta).

Tādā pat veidā tiek noteikta ceturtā un piektā kontinenta secība.

Visas nākamās kārtis tiek sadalītas saskaņā ar to kontinentiem. (Izņēmumi:Lielbritānija – to var pievienot jebkuram kontinentam; Krievija un Turcija var pievienoties gan Eiropai, gan arī Āzijai.)

Ja paņemta kārts-valsts no tā paša kontinenta, no kura iepriekšējā, tad tā jānoliek atkritumos. Izņemot, ja:

1   iepriekšējā  kārts nenonāca bankā;

2   iepriekšējā  kārts nenonāca atkritumos;

3   iepriekšējā  kārts-valsts ir savienības.

Pirmo kārti bankā var likt jebkurā brīdī pēc tam, kad ir noteikta kontinenta ar numuru viens kārts, šai kārtij jābūt no tā paša kontinenta. Pēc tam, kad bankā iegūlusi pirmā kārts-valsts, tajā var likt tikai «savienības» kārti-valsti.

Visas speciālās kārtis ir savienības jebkurām kārtīm-valstīm. To sadalījumu pa kontinentiem nosaka pats spēlētājs pēc lietderīguma principa.

 

Spēles otrais posms

 

Pēc tam, kad visas kārtis ir sadalītas, rokās tiek paņemta kaudzīte numur viens un tiek apgriezta otrādi.

No šīs kaudzītes tie paņemta augšējā kārts, tā tiek atklāta. To var nolikt numura viens vietā vai bankā, ja tā ir sabiedrotā ar augšējo kārti bankā.

Pēc tam no augšas tiek ņemta otra kārts, tiek atklāta. To vajag nolikt 2a vietā vai bankā, ja tā ir sabiedrotā ar bankas augšējo kārti, vai arī numura viens vietā, ja tā ir augšējās kārts, kas atrodas uz numura viens, sabiedrotā.

Pēc tam, kad iepriekšējā kārts nogūlusi numura 2a vietā, nākamajai kārtij jādodas atkritumos, izņemot:

ja tā ir bankas augšējās kārts sabiedrotā vai numura viens augšējās kārts sabiedrotā, vai numura 2a augšējās kārts sabiedrotā. Tādā gadījumā tā tiek likta virsū tai kārtij, ar kuru tā ir sabiedrotā.

Ja iepriekšējā kārts nokļuvusi bankā vai atkritumos, tad nākošā var nākt vai nu numura viens vietā vai numura divi vietā, vai uz banku (tikai tajā gadījumā, ja tās ir savienības).

Izvēloties, kurā no vietām nolikt kārti, ņemot vērā augstāk minētos noteikumus, nepieciešams balstīties uz loģiku un erudīciju.

Pēc tam, kad visas kārtis rokās ir beigušās, jāizvēlas, kuru no paciņām paņemt atkal: vai nu gulošo uz numura viens vai uz numura 2a. Pēc tam paņemto paciņu apgriež otrādi, un atkārto visu augstāk aprakstīto procesu, cenšoties nosūtīt uz banku pēc iespējas vairāk kāršu.

Kad no pirmā kontinenta kārtis ir beigušās, vajag paņemt paciņu ar numuru divi (nākošais kontinents), apgriezt otrādi un atkārtot visu uzskaitīto procesu.

Galvenais atcerēties, ka bankā var likt tikai savienības kārtis-valstis! Bet starp dažādu kontinentu kārtīm-valstīm sabiedrotās var būt tikai speciālās kārtis un kāršu-valstu rinda, kurām ir savienības kārtis-valstis no citiem kontinentiem, piemēram:

Turcijai no Āzijas var būt savienība ar Grieķiju no Eiropas, bet Krievijai no Eiropas ar Ķīnu no Āzijas. Papua Jaungvinejai no Okeānijas var būt savienība ar Indonēziju no Āzijas. Ēģiptei no Āfrikas var būt savienība ar Izraēlu no Āzijas (Šajā spēlē visas robežojošās valstis var apvienoties savienībās). ASV no Amerikas var būt savienība ar Austrāliju no Okeānijas. Tāpat Lielbritānija ir saistošā kārts-valsts starp dažādiem kontinentiem. (Izejot no tās savienības kārtīm-valstīm.)

Pēc tam, kad tiek izspēlētas kārtis no visiem kontinentiem, paskaitiet, cik kārtis-valstis jums izdevies nosūtīt uz banku. Tas būs jūsu pirmais rezultāts.

 

Šīs spēles procesā iegūstamās ģeopolitiskās zināšanas palīdzēs jums uzlabot rezultātu ar katru jaunu spēli.

 

Papildinājums:

Pakāpeniski var padarīt sarežģītākus spēles noteikumus, samazinot speciālo kāršu skaitu, kas piedalās spēlē līdz pat vienai speciālajai kārtij.

Maksimāli iespējamais kāršu-valstu skaits nepārtrauktā ķēdē ar vienas speciālās kārts izmantošanu ir 140 gabali.

Šo spēli var spēlēt arī kompānijā, sacenšoties par labāko rezultātu.

Tāpat var iepriekš norunāt kontinentu secību izredžu izlīdzināšanai vai ierobežot spēles laiku, piemēram, līdz 20 minūtēm.

 

   Attīstieties spēlējot!