GEO2

Spēļu GEO 2

 Spēles mērķis – izveidot «savienību» no 2-3 kārtīm-valstīm, uzsākt spēli kā savienībai, un, ja šī savienība atsista un nav sadalīta, tad saskaitīt pašas savienības kāršu-valstu un iekaroto kāršu-valstu potenciālu summu. Pierakstīt iegūto summu uz sava vārda. Spēles beigās (kad visa kāršu kava ir izmantota) saskaitīt visu uzvaru summu, un, kuram šis rādītājs izrādīsies vislielākais, tas arī ir uzvarējis. Tādā pat veidā tiek noteiktas arī visu spēles dalībnieku vietas.
   Vienkāršošanai (bērniem 7-8 gadu) var vienkārši pierakstīt uzvaru kā vienu balli un pēc tam saskaitīt uzvaru skaitu visas spēles laikā, un sadalīt vietas pēc šī rādītāja.
    GEO 2 noteikumi pa soļiem:
1.solis – kārtis tiek sajauktas ar kāršu automātiskā jaucēja palīdzību.
2.solis – katram spēlētājam pēc kārtas tiek iedalītas trīs kārtis.
3.solis – Tiek atklāta viena kārts no kāršu kavas (augšējā). Tādā veidā tiek noteikts vadošais kontinents (trumpis). Tas ir norādīts uz šīs kārts, tā tiek likta kavas pašā apakšā atklātā veidā. Ja šī kārts ir viena no septiņām speciālajām, tad tā tiek ielikta atpakaļ kāršu kavā un tiek atklāta cita (vai arī pēc norunas spēle tiek spēlēta bez vadošā kontinenta).
4.solis – pirmā gājiena tiesības ir spēlētājam – vai nu iepriekšējās spēles uzvarētājam vai izvēlētam izlozes kārtībā, vai pēc iepriekšējas norunas, vai arī tam, kura rokās ir kārts ar vismazāko vadošā kontinenta potenciālu. (Šī kārts jāparāda visiem spēlētājiem.)
5.solis – spēlētājs, kurš ieguvis gājiena tiesības, iet ar jebkuru kārti, bet ieteicams iet ar nelielām vai ne tik perspektīvām savienībām kārtīm-valstīm.
    Pretinieks var "sagūstīt" ar stiprāku «ienākošo» kārti vai nodot vājāku vai vienādu pēc potenciāla kārti.
   Atsitošajai kārtij-valstij jābūt noteikti no cita kontinenta. Ar vadošā kontinenta kārti-valsti var atsist-sagūstīt jebkuru citu kārti-valsti, neņemot vērā potenciālu. Izņēmums ir gadījumā, ja spēlētājs ir gājis ar vadošā kontinenta kārti-valsti. Tādu kārti var atsist tikai ar Speciālo kārti un tikai tajā gadījumā, ja potenciāla apjoms speciālajai kārtij ir lielāks nekā uzbrūkošajai kārtij.
  Ja pie spēlētāja, kurš atsitas, ir kārtis – valstis no viena kontinenta, piemēram, no Eiropas, bet uzbrucējs ir sācis iet ar tā paša Eiropas kontinenta kārti – valsti, šajā gadījumā spēlētājs, kurš atsitas, nomet vienu no savām kārtīm (neņemot vērā tās potenciālu, šī kārts skaitās zaudētāja). Bet ja spēlētājam aizstāvībā bija viena no septiņām speciālām kartēm, šādā gadījumā viņam ir pienākums to izmantot  
     Tas spēlētājs, kura kārts uzvarēja spēlē, var:
1)    Paņemt sev pretinieka kārti (ja tā ir perspektīva «savienībai»), bet savu nomest «atkritumos»;
2)    Nomest abas kārtis «atkritumos», pagriežot tās ar „seju” uz leju.
    Pēc izspēlēšanas vajag paņemt kārtis (pēc nepieciešamības). Spēlētājs, kurš uzvarējis, dara to pirmais.
 6.solis – gājiena tiesības ir TIKAI tam spēlētājam, kura kārts-valsts iepriekšējā reizē bija uzvarējusi.
  Ja Spēlētāju ir vairāk nekā divi, tad kustība notiek pulksteņrādītāja virzienā. Tiklīdz spēlētājs, kuram ir gājiena tiesības, ir izveidojis «savienību» no 2 vai 3 kārtīm-valstīm, viņam ir tiesības veikt nākamo gājienu ar tām. (To darīt nav obligāti – vadoties pēc spēles zīmējuma.)
   Ja savienība nav atspēlēta, tad kāršu-valstu savienības paņemto kāršu potenciālu summa tiek ierakstīta uz uzvarētāja vārda.
  Ja savienību nav iespējams atspēlēt, tad spēlētājs, kurš atspēlējas, nomet JEBKURAS kārtis-valstis, kas daudzuma ziņā atbilst kāršu-valstu savienības daudzumam.
  Ja «savienība» atspēlēta, tad gan atspēlējošās kārtis, gan arī savienības nonāk «atkritumos».
 «Savienību» var atspēlēt ar vienu kārti no JEBKURA kontinenta, ja tās potenciāls lielāks par «savienības» summāro potenciālu. (Pat ar kārti no tā paša kontinenta, kurš ir uzbrūkošai savienībai.)
  «Savienību» var atspēlēt ar «savienību» no JEBKURA kontinenta ar summāro potenciālu lielāku kā uzbrūkošajai «savienībai». (Pat ar savienību no tā paša kontinenta, kā uzbrūkošajai savienībai.)
«Savienību» nevar atspēlēt ar vadošā kontinenta (trumpja) kārti vai savienību, ja summārais potenciāls ir mazāks nekā uzbrūkošajai savienībai.
     Speciālajām kārtīm ar negatīvo potenciālu ir tiesības izārdīt spēlētāju-konkurentu savienības, izsitot vienu vai vairākas valstis ar summāri mazāko potenciālu nekā dotā kārts ar negatīvo potenciālu. Tādā gadījumā tiesības veikt nākamo gājienu ir uzbrūkošajam spēlētājam, bet izspēlētā kārts vai «savienība» un Speciālā kārts iet uz «atkritumiem». Ja no «savienības» izspēlēta tikai viena kārts, tad otra kārts atgriežas pie uzbrūkošā spēlētāja.
  Speciālā kārts ar pozitīvo potenciālu var viena pati vai ar «savienību» vienkārši atspēlēt uzbrūkošo «savienību», galvenais, lai tās potenciāls vai summārais potenciāls būtu lielāks nekā uzbrūkošajai savienībai.
  7. solis – Pēc tam tiek paņemts viss nepieciešamais kāršu daudzums pēc tā paša principa un gājiena tiesības pieder iepriekšējās spēles uzvarētājam.
  Kad kārtis kāršu kavā ir beigušās, atļauts izdarīt pēdējos gājienus katram no spēlētājiem, kamēr vienam no viņiem nebeigsies visas kārtis (ja šādai darbībai ir kāda nozīme).
 Spēles uzvara tiek noteikta pēc iepriekš aprakstītiem principiem.   

GEO 2 komandas spēles noteikumi
:  
Komanda sastāv no diviem spēlētājiem. Spēlē divas komandas. Komandas spēlētāji sēž viens otram pretī. (Sadalītas pēc pretinieka ieskatiem, pa diagonāli, krusteniski.)
Divu tipu komandas spēles:
1) KLUSĒJOT un bez žestikulēšanas;
2) SAZINOTES un žestikulējot.
  Spēlētāji no vienas komandas var palīdzēt viens otram uzbrukt un aizstāvēties:   
   Ja jums ir robežkārts-valsts ar kārti, ar kuru ir sācis savu gājienu spēlētājs no Jūsu komandas, tad Jūs varat to prezentēt, izveidojot uzbrucēja «savienību». Prezentēt kārtis var līdz brīdim, kad spēlētājs no citas komandas uzsācis aizstāvēties.
Ja jums ir robežkārts-valsts ar kārti, ar kuru aizstāvas spēlētājs no jūsu komandas, tad jūs varat pievienot to, izveidojot aizstāvēšanas «savienību» (tam ir nozīme tikai tajā gadījumā, ja izveidojušās savienības summārais potenciāls ir lielāks nekā uzbrucējiem).