Preču zīme

  • Preču zīmes reģistrācijas apliecība
    Preču zīmes reģistrācijas apliecība

 

Saskaņā ar 1999. gada 16 jūnija Latvijas Republikas likumu "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm",

2010. gadā 20. aprīlī  „GEO200” preču zīme ir iekļauta Valsts preču zīmju reģistrā ar Nr. M 62079.