Rangi

                                        

                                                                                                       kopā 12 rangi.

   Lai saņemtu noteiktu rangu,                                          

    Jums ir jāuzvar spēlētājs                                                    1   Corporal

ar tādu pašu rangu kā Jūsējais.                                           2   Sergeant

                                                                                                      3   Warrant officer

   Kad Jūs zaudējat spēlētājam                                              4   Сaptain

   ar tādu pašu rangu kā Jūsējais,                                          5   Major

   visi rangi tiek zaudēti.                                                            6   Lieutenant colonel

                                                                                                      7  Сolonel

Lai saņemtu pirmo rangu,                                                      8   Brigadier General

jāuzvar spēlētājs, kuram arī nav  ranga.                               9   Major General

                                                                                                     10   Lieutenant General

* Spēlējot ar spēlētājiem, kuriem ir atšķirīgi rangi,          11   General

Jūs zaudējat vai iegūstat tikai punktus!                              12  General of the Army